Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Przydatne pojęcia

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE)

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) - to system elektroenergetyczny na terenie kraju.

Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć

Linie elektroenergetyczne najwyższych napięć - to linie o napięciu 220 kV i 400 kV, które służą do przesyłania energii na duże odległości, z miejsc gdzie prąd jest wytwarzany do regionów, które mają być zasilane za pomocą sieci niższych napięć.

Operator Systemu Przesyłowego (OSP)

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) - to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej za pomocą sieci przesyłowej do wszystkich regionów kraju. Jedynym operatorem systemu przesyłowego w Polsce jest PSE S.A., a jego obowiązki określa ustawa Prawo energetyczne.

Sieć przesyłowa

Sieć przesyłowa - to sieć elektroenergetyczna najwyższych oraz wysokich napięć, za której ruch sieciowy odpowiedzialny jest Operator Systemu Przesyłowego. Sieć przesyłowa zapewnia możliwość przesyłu dużych ilości energii na znaczne odległości, realizację wymiany międzysystemowej i wyprowadzenie mocy z wielkich elektrowni.

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu została wprowadzona do kodeksu cywilnego w 2008 r., w celu uregulowania stosunków prawnych, dotyczących urządzeń przesyłowych, między przedsiębiorcami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości, na których takie urządzenia się znajdują. Określa ona zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, na której znajdują się (lub mają się znajdować) jego urządzenia przesyłowe - wszelkie konstrukcje i instalacje tworzące linie elektroenergetyczne.

Stacja elektroenergetyczna

Stacja elektroenergetyczna - to zespół urządzeń (oraz obiektów) służących do zapewnienia wzajemnej współpracy linii elektroenergetycznych, w celu przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny - to sieci elektroenergetyczne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje współpracujące z siecią. Jest zbiorem urządzeń służących do wytwarzania i realizacji dostaw energii elektrycznej.