Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Prezydent RP podpisał nowelizację specustawy

2021-05-26

Szanowni Państwo!

Informujemy, że 7 maja 2021 roku Prezydent RP, Andrzej Duda podpisał projekt nowelizacji specustaw przesyłowych.

Z punktu widzenia budowy linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki, wskazana nowelizacja jest jednym z ważniejszych dokumentów, ponieważ ujęcie przedmiotowej inwestycji w zaktualizowanym załączniku umożliwi sprawne wykonanie zadania.