Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Nowelizacja specustawy po trzecim czytaniu w Sejmie

2021-03-30

Szanowni Państwo!

Informujemy, że projekt specustaw przesyłowych przyjęty przez rząd 26 stycznia br., jest na końcowym etapie ścieżki legislacyjnej. 17 marca br., podczas posiedzenia Sejmu, odbyło się trzecie czytanie dokumentu. Za jego uchwaleniem głosowało 433 z 460 posłów. 18 marca br. ustawa została przekazana Prezydentowi RP oraz Marszałkowi Senatu.

Specustawa przesyłowa jest bardzo ważnym elementem usprawnienia procesu realizacji zawartych w niej inwestycji infrastrukturalnych. W nowelizowanym załączniku do niniejszego dokumentu znalazła się również budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki.