Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Nowelizacja specustawy czeka w Sejmie na pierwsze czytanie

2021-02-17

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że projekt specustaw przesyłowych przyjęty przez rząd 26 stycznia br., został skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu RP i 10 lutego 2021 roku trafił do pierwszego czytania w komisjach sejmowych. Dokumentem aktualnie zajmuje się Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

Przedmiotowa nowelizacja jest kluczowa z punktu widzenia usprawnienia procesu realizacji szeregu inwestycji infrastrukturalnych. W ramach dokumentu została rozszerzona również lista inwestycji objętych zakresem specustawy. Wśród nich znalazła się budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki.