Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Inwestycje w północnej części Polski wzmacniają stabilność KSE

2020-10-28

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że Krajowy System Elektroenergetyczny został w ostatnich tygodniach realnie wzmocniony inwestycjami zakończonymi na Pomorzu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Projekty, o których mowa wchodzą w skład ciągu linii 400 kV Słupsk-Żydowo Kierzkowo-Gdańsk Przyjaźń-Gdańsk Błonia wraz z towarzyszącymi im stacjami elektroenergetycznymi. Realizacja tego złożonego zadania trwała ponad sześć lat i kosztowała blisko 760 mln zł. Ponad 230 mln zł z tej sumy pochodzi z europejskiego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z punktu widzenia systemu przesyłowego, zrealizowane połączenia będą kluczowe w perspektywie nadchodzących lat. Nowe linie będą jednym z elementów wyprowadzenia energii elektrycznej z farm wiatrowych powstających na Morzu Batyckim. Są również niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego: odpowiednio gęsta sieć stacji i linii elektroenergetycznych jest niezbędna do stabilnej pracy systemu szczególnie w momencie, gdy znacząco wzrasta udział odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji. Dlatego warto podkreślić, iż projekt budowy zarówno stacji Pomorzany, jak i linii SE Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki pełni również ważną rolę w wykorzystaniu elektrowni Dolna Odra oraz innych klasycznych jednostek wytwórczych do stabilizacji całego systemu. W kontekście transformacji energetycznej i rozwoju sektora OZE w północnej części kraju, niezwykle ważne będą wszystkie inwestycje realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Zdaniem wiceprezesa PSE, Włodzimierza Muchy, rozwój energetyki wiatrowej na Bałtyku zmieni kierunek transportu energii elektrycznej w kraju, dlatego modernizacja istniejących oraz budowa nowych połączeń przesyłowych będzie kluczowa dla zabezpieczenia energetycznego Polski. Zadania realizowane w aglomeracji szczecińskiej służyć będą więc nie tylko zapewnieniu bezpieczeństwa miasta i regionu, ale również pozwolą na zwiększenie udziału zielonej energii w całym Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.