Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

COVID-19 a bezpieczeństwo energetyczne kraju

2020-05-28

Szanowni Państwo!

Trwająca epidemia koronawirusa oraz ograniczenia, jakie wprowadzono w związku z pandemią, postawiły zupełnie nowe wyzwania przed wszystkimi podmiotami gospodarczymi.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrożyły szereg działań prewencyjnych, związanych m.in. z wewnętrzną organizacją pracy w celu zabezpieczenia stabilnego przesyłu energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Równie ważnym elementem było zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom PSE – zarówno znajdującym się na co dzień w biurze, jak również tym, którzy swoje obowiązki realizują na stacjach elektroenergetycznych.

Tutaj znajdą Państwo animację, która pokazuje jak w warunkach epidemii COVID-19 pracuje Operator Systemu Przesyłowego.