Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Posiedzenie przed NSA w sprawie skargi kasacyjnej gminy Kołbaskowo

2020-01-31

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że 5 lutego 2020 roku odbędzie się posiedzenie przed Najwyższym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie skargi kasacyjnej gminy Kołbaskowo od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 10 lipca 2019 roku.

Postępowanie sądowe przed NSA toczy się ze względu na zakwestionowanie przez gminę Kołbaskowo procedury wprowadzenia 22 lutego 2019 roku zarządzenia zastępczego Nr 2/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego.