Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Stan zaawansowania prac na zadaniu

2019-08-30

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Wykonawca kontynuuje prace umożliwiające wprowadzenie projektowanej linii do dokumentów planistycznych gminy Kołbaskowo.

O postępach w realizacji tego procesu będziemy informowali Państwa na bieżąco, za pośrednictwem strony internetowej projektu.