Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Zakończono zbieranie wniosków do planu

2019-06-28

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zakończyło się zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka linii 220 kV Pomorzany-Krajnik Glinki na terenie gminy Kołbaskowo. Złożone dokumenty będą teraz rozpatrywane przez Urząd Wojewódzki. Przedmiotowa procedura została uruchomiona w związku z podjęciem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zarządzenia Zastępczego nr 2/2019 z 22 lutego 2019 roku.