Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Zbieranie wniosków do planu

2019-05-29

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z podjęciem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zarządzenia Zastępczego nr 2/2019 z dn. 22 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka linii 220 kV Pomorzany-Krajnik Glinki na terenie gminy Kołbaskowo, trwa zbieranie wniosków do przedmiotowego planu. Można je składać w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w godzinach pracy urzędu.