Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Realizacja procedury sporządzenia MPZP w gminie Kołbaskowo

2019-04-29

Szanowni Państwo!

Obecnie trwają czynności przygotowawcze zmierzające do rozpoczęcia procedury związanej z zarządzeniem zastępczym wydanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka trasy dwutorowej linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki.