Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Wojewoda Zachodniopomorski wydał zarządzenie zastępcze

2019-03-29

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania uprzejmie informujemy, że 22 lutego br., Wojewoda Zachodniopomorski wydał zarządzenie zastępcze w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV od stacji elektroenergetycznej Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki na terenie gminy Kołbaskowo.