Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Stan prac budowlanych na inwestycji

2018-11-30

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni zakończono szereg prac inżynieryjno-budowlanych związanych z projektem. Dobiegła końca budowa budynków na stacji Pomorzany, a ponadto wykonano tam również drogi, kanały kablowe oraz odwodnienia i kanalizację deszczową.

O kolejnych postępach prac na inwestycji będziemy informowali na bieżąco.