Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Stan zaawansowania prac projektowych  

2018-05-30

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją przedmiotowego zadania, informujemy, że trwają prace projektowe związane z opracowaniem najbardziej optymalnego przebiegu linii 220 kV Pomorzany Krajnik – Glinki.

Ponadto, na samym obiekcie stacyjnym, prowadzone są prace montażowe w ramach Systemu Ochrony Technicznej (SOT), które zakończą się na przestrzeni najbliższych tygodni.