Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Stan prac na inwestycji

2017-03-28

Wszystkich zainteresowanych przedmiotową inwestycją mamy przyjemność poinformować, że w ciągu ostatnich tygodni prowadzono intensywne prace związane z wykonaniem:

  • instalacji odgromowej na budynku technologicznym,
  • instalacji uziemiającej budynku ppoż.,
  • uziomu kratowego i otokowego pod budynkiem i zbiornikami ppoż.,
  • montażu fundamentów pod konstrukcję głowic kablowych w polu 15 rozdzielni 110 kV.

Nadal trwają prace przy:

  • montażu aparatury pierwotnej w polu rozdzielni 110 kV,
  • montażu instalacji uziemiającej na terenie SE Pomorzany w rejonie strefy parkingowej,
  • wykonaniu fundamentów i konstrukcji stacyjnych wysokich i niskich w rozdzielni 110 kV,
  • budowie parkingu oraz dróg na terenie stacji,
  • montażu instalacji wentylacji mechanicznej w budynku GIS,
  • budowie sieci kanalizacji deszczowej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć dokumentującą postępy w pracach.