Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Stan zaawansowania robót budowlanych

2018-02-27

Szanowni Państwo!

Informujemy, że prowadzone na Stacji Pomorzany prace budowlane zmierzają ku końcowi. Na przestrzeni minionych tygodni realizowano zadania związane z wdrożeniem Systemu Ochrony Technicznej (SOT) dla budowanego obiektu. Pozwala on między innymi na: 

  • nadzór i integrację Systemów Ochrony Technicznej wszystkich obiektów znajdujących się na stacji;
  • rejestrację zdarzeń;
  • kontrolowanie ruchu osobowego w obszarze objętym kontrolą dostępu;
  • monitorowanie stanu innych systemów stacyjnych.

Postępy prac montażowych na stacji

2018-01-30

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania chcemy poinformować, że aktualnie prowadzone są prace związane z montażem specjalistycznej aparatury pomiarowej na Stacji Energetycznej Pomorzany. Ponadto na przestrzeni ostatnich tygodni zainstalowano systemy ogólnostacyjne wewnątrz budynków mieszczących się na obiekcie, transformatory potrzeb własnych, rozdzielnice średniego napięcia oraz system technicznej ochrony obiektu.

Zachęcamy do śledzenia strony inwestycji, na której znajdują się wszystkie najbardziej aktualne informacje na temat projektu.

Życzenia świąteczne

2017-12-20

Szanowni Państwo,

życzymy, aby święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych przyniosły Państwu radość, ciepło i optymizm. Niech Nowy, 2018 Rok, zapewni szczęście, dzięki któremu wszystkie podjęte przez Państwa działania zakończą się sukcesem.

Rozmowy z Gminą Kołbaskowo na temat inwestycji

2017-11-30

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dalszym ciągu trwają rozmowy z Władzami Gminy Kołbaskowo dotyczące możliwości realizacji przedmiotowego zadania na terenie wskazanej Gminy. W ostatnim czasie Wykonawca brał udział w sesji Rady Gminy Kołbaskowo, podczas której prezentował informacje na temat dalszych procedur formalnoprawych.

Udział w posiedzeniu Komisji w gm. Kołbaskowo

2017-10-03

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że 25 września 2017 roku przedstawiciele Wykonawcy wzięli udział w posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Kołbaskowo, podczas którego przedstawili zebranym Radnym stan prac związanych z projektem oraz planowane rozwiązania dla realizowanych na terenie gminy inwestycji elektroenergetycznych.

Przebieg prac związanych z realizacją zadania

2017-08-30

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować Państwa, że Generalny Wykonawca zakończył etap prac budowlanych na Stacji Elektroenergetycznej Pomorzany. Obecnie realizowane są prace montażowe w budynkach potrzeb własnych, jak również montaż obwodów wtórnych dla stacji. W kolejnym etapie zamontowana zostanie rozdzielnica GIS 220 kV.

Zachęcamy do odwiedzania strony inwestycji, na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotowego projektu.

Miasto Szczecin wyłoży projekt MPZP do publicznego wglądu

2017-07-10

W dniach od 14 lipca do 3 sierpnia 2017 r. wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Pomorzany - Floriana Krygiera” w Szczecinie, obejmujący obszar położony w dzielnicy Zachód, w granicach administracyjnych osiedla Pomorzany z granicami o następującym przebiegu: od północy - tereny kolejowe, od wschodu - rzeka Bukowa, obszar zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Bluszczowej i tereny kolejowe, od południa - granica administracyjna Gminy Miasta Szczecin i Gminy Kołbaskowo, wzdłuż ul. Floriana Krygiera, rondo im H. Hakena, od zachodu - ul. Południowa, rondo im. H. Hakena, zgodnie z załącznikiem graficznym wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie. Plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, pokój nr 206, w godzinach od 8:00 do 15:00.

...

Stan prac na stacji

2017-06-27

Szanowni Państwo, w bieżącym miesiącu na stacji elektroenergetycznej Pomorzany finalizowane są prace budowlane. Jednocześnie, wewnątrz nowopowstałych budynków, trwa instalacja systemów technicznych stacji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

Prace budowlane na stacji Pomorzany

2017-05-19

Szanowni Państwo,

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji mamy przyjemność poinformować, że w ostatnim czasie na stacji Pomorzany wykonano szereg prac zarówno budowlanych, jak i elektrycznych. W dalszym ciągu trwa montaż ogrodzenia na terenie obiektu oraz makroniwelacja terenu, czyli układanie ostatniej warstwy humusu i trawników. Prowadzone są prace związane z układaniem kabli w kanałach kablowych niskiego i średniego napięcia, jak również montażem oświetlenia. Ponadto w najbliższym czasie planowe są prace związane z dostawą i podłączeniem transformatora potrzeb własnych.

...

Postępy prac budowlanych na SE Pomorzany

2017-04-27

Szanowni Państwo,

Na przestrzeni ostatnich tygodni na stacji Pomorzany wykonano szereg prac budowlanych oraz elektrycznych. M. in. ułożona została siatka instalacji uziemiającej SE POM, wykonano fundamenty i konstrukcje stacyjne, jak również zakończono montaż fundamentów pod konstrukcje głowic kablowych w polu 15 rozdzielni 110 kV.

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania zachęcamy do odwiedzenia galerii, w której znajdą Państwo zdjęcia dokumentujące realizowane procesy.

 ...