Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Stan zaawansowania prac na zadaniu

2019-08-30

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Wykonawca kontynuuje prace umożliwiające wprowadzenie projektowanej linii do dokumentów planistycznych gminy Kołbaskowo.

O postępach w realizacji tego procesu będziemy informowali Państwa na bieżąco, za pośrednictwem strony internetowej projektu.

Stan prac na inwestycji

2019-07-22

Szanowni Państwo!

Zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że w dalszym ciągu prowadzone są prace formalnoprawne związane z wprowadzeniem budowanej linii do dokumentów planistycznych gminy Kołbaskowo.

Zachęcamy do śledzenia strony inwestycji, na której znajdą Państwo wszystkie najbardziej aktualne informacje na temat projektu.

Zakończono zbieranie wniosków do planu

2019-06-28

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zakończyło się zbieranie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka linii 220 kV Pomorzany-Krajnik Glinki na terenie gminy Kołbaskowo. Złożone dokumenty będą teraz rozpatrywane przez Urząd Wojewódzki. Przedmiotowa procedura została uruchomiona w związku z podjęciem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zarządzenia Zastępczego nr 2/2019 z 22 lutego 2019 roku.

Zbieranie wniosków do planu

2019-05-29

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z podjęciem przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Zarządzenia Zastępczego nr 2/2019 z dn. 22 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka linii 220 kV Pomorzany-Krajnik Glinki na terenie gminy Kołbaskowo, trwa zbieranie wniosków do przedmiotowego planu. Można je składać w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w godzinach pracy urzędu.

Realizacja procedury sporządzenia MPZP w gminie Kołbaskowo

2019-04-29

Szanowni Państwo!

Obecnie trwają czynności przygotowawcze zmierzające do rozpoczęcia procedury związanej z zarządzeniem zastępczym wydanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka trasy dwutorowej linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki.

Wojewoda Zachodniopomorski wydał zarządzenie zastępcze

2019-03-29

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania uprzejmie informujemy, że 22 lutego br., Wojewoda Zachodniopomorski wydał zarządzenie zastępcze w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV od stacji elektroenergetycznej Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki na terenie gminy Kołbaskowo.

Stan zaawansowania prac na stacji

2019-02-28

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Wykonawca prowadzi obecnie - na stacji elektroenergetycznej Pomorzany - prace związane z:

  • przygotowaniem do montażu rozdzielni 220 kV GIS,
  • uruchomieniem obwodów wtórnych.

Jednocześnie prowadzone są okresowe przeglądy urządzeń i aparatów znajdujących się terenie obiektu.

Życzenia świąteczne

2018-12-21

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2019 Roku.

Stan prac budowlanych na inwestycji

2018-11-30

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni zakończono szereg prac inżynieryjno-budowlanych związanych z projektem. Dobiegła końca budowa budynków na stacji Pomorzany, a ponadto wykonano tam również drogi, kanały kablowe oraz odwodnienia i kanalizację deszczową.

O kolejnych postępach prac na inwestycji będziemy informowali na bieżąco.

Zdjęcia ze stacji Pomorzany

2018-10-26

Szanowni Państwo!

W galerii zdjęć znajdują się najnowsze fotografie przedmiotowego obiektu.

Zachęcamy do śledzenia strony inwestycji, na której publikujemy wszystkie najbardziej aktualne informacje na temat projektu.