Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany
do nacięcia linii Krajnik - Glinki
wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

Aktualności

Realizacja procedury sporządzenia MPZP w gminie Kołbaskowo

2019-04-29

Szanowni Państwo!

Obecnie trwają czynności przygotowawcze zmierzające do rozpoczęcia procedury związanej z zarządzeniem zastępczym wydanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka trasy dwutorowej linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki.

Wojewoda Zachodniopomorski wydał zarządzenie zastępcze

2019-03-29

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania uprzejmie informujemy, że 22 lutego br., Wojewoda Zachodniopomorski wydał zarządzenie zastępcze w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV od stacji elektroenergetycznej Pomorzany do nacięcia linii Krajnik-Glinki na terenie gminy Kołbaskowo.

Stan zaawansowania prac na stacji

2019-02-28

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Wykonawca prowadzi obecnie - na stacji elektroenergetycznej Pomorzany - prace związane z:

  • przygotowaniem do montażu rozdzielni 220 kV GIS,
  • uruchomieniem obwodów wtórnych.

Jednocześnie prowadzone są okresowe przeglądy urządzeń i aparatów znajdujących się terenie obiektu.

Życzenia świąteczne

2018-12-21

Szanowni Państwo, wszystkim zainteresowanym realizacją przedmiotowej inwestycji chcielibyśmy życzyć zdrowych, spokojnych i pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia w realizacji planów w nadchodzącym 2019 Roku.

Stan prac budowlanych na inwestycji

2018-11-30

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania informujemy, że na przestrzeni ostatnich tygodni zakończono szereg prac inżynieryjno-budowlanych związanych z projektem. Dobiegła końca budowa budynków na stacji Pomorzany, a ponadto wykonano tam również drogi, kanały kablowe oraz odwodnienia i kanalizację deszczową.

O kolejnych postępach prac na inwestycji będziemy informowali na bieżąco.

Zdjęcia ze stacji Pomorzany

2018-10-26

Szanowni Państwo!

W galerii zdjęć znajdują się najnowsze fotografie przedmiotowego obiektu.

Zachęcamy do śledzenia strony inwestycji, na której publikujemy wszystkie najbardziej aktualne informacje na temat projektu.

Stacja Pomorzany - zdjęcia z inwestycji

2018-09-26

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do galerii zdjęć, w której znajdą Państwo najnowsze fotografie dokumentujące proces realizacji inwestycji.

Fotorelacja ze stacji Pomorzany

2018-08-29

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją zadania zapraszamy do galerii zdjęć, w której znajdują się najnowsze fotografie dokumentujące obiekt.

Zakończnie budowy SOT

2018-07-31

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że na Stacji Energetycznej Pomorzany zakończono wszystkie prace związane z budową Systemu Ochrony Technicznej (SOT).

Zapraszamy również do galerii zdjęć, w której znajdą Państwo aktualną dokumentację fotograficzną całego obiektu.

Miasto Szczecin uchwaliło MPZP dla linii

2018-06-27

Szanowni Państwo!

Wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowego zadania mamy przyjemność poinformować, że 14 czerwca 2018 roku uprawomocniła się uchwała nr XL/1158/18 Rady Miasta Chełm z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Floriana Krygiera” w Szczecinie.

Przedmiotem planu jest obszar, w granicach którego m.in. realizowana będzie budowa fragmentu linii elektroenergetycznej 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik – Glinki.